Setkání absolventů a účastníků CŽV

Úvodem

 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity vznikla v roce 1948 jako pobočka Univerzity Karlovy, později se stala samostatnou fakultou a v roce 1991 pak součástí nově vzniklé Jihočeské univerzity. Hlavní prioritou fakulty je zejména příprava budoucích učitelů prvního a druhého stupně základních škol. Dále je zde možno studovat například učitelství pro mateřské školy i některé neučitelské programy, jako je sociální pedagogika, psychologie, geografie pro veřejnou správu a další.

Oddělení CŽV PF JU nabízí studium v následujících akreditovaných programech.

 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace:

 • DVPP - Učitelství pro mateřské školy
 • DVPP - Učitelství 1. stupně ZŠ
 • DVPP - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
 • DVPP - Učitelství anglického jazyka pro SŠ
 • DVPP - Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
 • DVPP - Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ
 • DVPP - Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ
 • DVPP - Učitelství fyziky pro SŠ
 • DVPP - Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ
 • DVPP - Učitelství informatiky pro SŠ
 • DVPP - Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
 • DVPP - Učitelství matematiky pro SŠ
 • DVPP - Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro SŠ
 • DVPP - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ
 • DVPP - Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
 • DVPP - Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách
 • DVPP - Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách
 • Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
  Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách
 • DVPP - Studium v oblasti pedagogických věd

 

Studium k výkonu specializovaných činností:

 • DVPP - Studium pro asistenty pedagoga 1
 • DVPP - Studium pro asistenty pedagoga 2
 • DVPP - Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Metodik ŠVP
 • Metodik prevence sociálně patologických jevů
 • Koordinátor ICT
 • Výchovný poradce

 

Průběžné vzdělávání:

 • Kurz Finančního vzdělávání
 • Další vzdělávání učitelů fyziky 1
 • Další vzdělávání učitelů fyziky 2
 • Kurz užití programu GeoGebra I
 • Kurz užití programu GeoGebra II
 • ICT - průběžné vzdělávání (27 krátkých kurzů)
  • Práce s interaktivní tabulí
  • Tvorba www stránek pro začátečníky (jazyk XHTML)
  • Tvorba www stránek pro pokročilé (jazyky HTML5 a CSS3)
  • Tvorba webových aplikací v PHP
  • Úvod do programování v JavaScriptu
  • Technické zpracování digitální fotografie pro učitele
  • Technické zpracování digitálního videa pro učitele
  • Multimedia ve vzdělávání (zvuk, video)
  • Bezpečnost na internetu, autorské právo, netiketa
  • Robotické stavebnice ve výuce
  • Tvořivá informatika s využitím Scratch
  • Konstrukční geometrie s Geogebrou
  • Cabri 3D - prostorová geometrie v počítači
  • Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle
  • Zpracování textových a grafických informací
  • Zpracování dat tabulkovým procesorem
  • Počítačové prezentace
  • Příprava na veřejné vystoupení - rétorika
  • Počítačem podporovaná výuka
  • 3D modelování a 3D tisk
  • Práce v cloudu
  • Týmová spolupráce v elektronických dokumentech
  • Tvorba a editace notového záznamu na PC
  • Hrajeme si s TCP/IP (webkamery, inteligentní dům a domácnost)
  • Administrace počítačů s operačním systémem MS Windows
  • Administrace počítačů s operačním systémem Linux
  • Programování v jazyce Java s BlueJ

 

 

administrace