Setkání absolventů a účastníků CŽV

Informace

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV se koná na PF JU v budově Jeronýmova 10 v Českých Budějovicích.

Na aktivity, které si vyberete, je třeba se elektronicky přihlásit na těchto stránkách, abychom dodrželi možné kapacity učeben a požadavky vyučujících.

V ceně účastnického poplatku je pohoštění, které bude k dispozici v prostorách učeben J114 a J115 od 11:00.

Účastnický poplatek: 300,- Kč

Platba elektronicky na:

Číslo účtu: 104725778/0300

Variabilní symbol: 1301

Do poznámky uveďte stejný email jako při registraci

 

 

 

administrace