Setkání absolventů a účastníků CŽV

Rozvrh podle učeben

 

1. blok 9:30 - 11:00
Učebna - J308 Učebna - J321 Učebna - J227 Učebna - J405
Ing. Marie Hronková, PhD
PřF JU České Budějovice
CLIL (Content and language integrated learning) - spojení výuky jazyka a odborného předmětu se zaměřením na angličtinu a přírodovědu
Mgr. Martin Ševčík
ZŠ Praha 2 Londýnská (fakultní škola PF JU)
Sebehodnotící procesy na ZŠ Londýnská - profesní portfolio
PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
JU České Budějovice
Jak co nejlépe využít metodu diskuse ve výuce? (Devatero nápadů z programu Filozofie pro děti)
PhDr. Karel Starý, Ph. D.
ÚVRV PedF UK Praha
Formativní hodnocení ve výuce
 
2. blok 11:30 - 13:00
Učebna - J308 Učebna - J321 Učebna - J227 Učebna - J405
  Mgr. Milan Záruba
ZŠ Praha 4 Ružinovská
Faktory ovlivňující spolupráci učitele a asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu ředitele základní školy
  prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
FF Univerzita Pardubice
Vývojové trendy alternativní ho vzdělávání ve světě, perspektivy alternativního školství v ČR
 
3. blok 13:30 - 15:00
Učebna - J308 Učebna - J321 Učebna - J227 Učebna - J405
Mgr. Roman Kurz
ZŠ Linecká Český Krumlov
Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ - prevence šikany (nevhodného chování)
  PhDr. Miloš Beneš
Státní správa ve školství
Významné změny právních norem řešících oblast školství
Ing. Karel Veisheipl, Ph.D., MBA
 
Hodnocení jako součást života každého z nás. Člověk a jeho svět.

 

 

administrace